Projekty architektoniczno-budowlane

Podstawowym dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowę jest projekt architektoniczno-budowlany. Wykonujemy również pełną dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami i pomagamy w załatwianiu spraw w urzędach.

Budynki mieszkalne

Budynki komercyjne

Budynki użyteczności publicznej

Budynki inwentarskie

Projekty rozbudowy

Projekty nietypowe

Adaptacja projektów gotowych

Zakup projektu gotowego to nie wszystko. Następnym etapem jest adaptacja projektu gotowego, która polega na przystosowaniu go do indywidualnych potrzeb inwestora i zgodności z obowiązującym prawem. Dopiero tak przygotowana dokumentacja może być złożona w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Od stycznia 2009 świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich budynków i lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową.Klient zamawiający u nas świadectwo energetyczne powinien dostarczyć projekt budowlany (jeśli takiego nie posiada, wówczas zostanie wykonana przez nas inwentaryzacja budynku) i zdjęcie w formie elektronicznejPosiadam wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania świadectw, odpowiednie oprogramowanie i odbyte szkolenia w ramach wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Projekty wnętrz

Głównym celem w projektowaniu jest dla nas tworzenie wnętrz funkcjonalnych oraz dopasowanych do oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Projektujemy wnętrza domów, mieszkań i apartamentów. Etapy projektowe jakie oferujemy to:

Inwentaryzacja architektoniczna

Tworzenie koncepcji na rzucie

Wizualizacje 3D

Dobór materiałów

Dokumentacja techniczna